Så arbetar vi

 

Granaths Bilskrot tar emot, demonterar och skrotar alla slags personbilar och skåpbilar. Vi har butik för försäljning av begagnade och nya reservdelar och säljer även via internet till hela Sverige, Danmark och Finland.

 

Vi försöker hålla vår mottagning av bilar till 700 bilar per år. Vi är SBR certifierade.
Vi har avtal med MRF och försäkringsbolag och är medlemmar i Sveriges Bilskrotares Riksförbund samt auktoriserade som bilskrotare av länsstyrelsen.

Miljöpolicy

Granaths Bilskrot AB skall:

 • Möjliggöra återvinning och återanvändning av största möjliga del av de bilar som tas emot
 • Genom ständig dialog med miljömyndigheter och leverantörer, försäkra oss om att vi uppdaterar fakta rörande relevanta miljöaspekter förvår verksamhet
 • Följa gällande lagar, bestämmelser och avtal
 • Vidta åtgärder för att förebygga förorening och minska miljöbelastning utöver lagar och bestämmelser
  Vidta åtgärder och verka för att öka andelen återanvända delar och material
 • Tillse att alla medarbetare aktivt verkar för minskad miljöbelastning genom egen insikt, kunskap och förståelse av miljöarbetets betydelse
 • I första hand anlita leverantörer som aktivt arbetar för att minska sin miljöbelastning och välja miljömärkta produkter till egen verksamhet

Kvalitetspolicy

Granaths Bilskrot AB skall:
   • Kännetecknas av kompetens i alla moment av vårt arbete och en strävan efter att alltid tillfredsställa våra kunder och samarbetspartner. Detta gäller såväl bilverkstäder, försäkringsbolag som privat kunder
   • Vi strävar efter att motsvara våra kunders behov genom ständig dialog med våra kunder och leverantörer
   • Säkerställa uppfyllandet av specificerad kvalitet på reservdelar och utfört arbete
   • Ständigt förbättra verksamheten genom alla medarbetares engagemang
   • Se till att arbetet på vårt företag bygger på gemenskap, arbetsglädje, ansvarsfördelning och öppenhet

   

  Att denna policy är aktuell, granskar vi 1ggr/år vid ledningens genomgång. Alla anställda skall känna till denna policy. Detta möjliggörs genom att policyn diskuteras återkommande på personalmöten samt finns uppsatt skriftligt på strategiska platser i företagets lokaler.

  – Bra miljö och kvalitet är allas ansvar!

  Jörgen Granath